Energimarknadsinspektionen föreslår en ny metod för reglering av elnätföretagens nättariffer. Även kortare elavbrott än tolv timmar ska kunna kompenseras. Företagarna är positiva men anser att elnätsföretagens administrativa börda bör göras så liten som …

8667

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila 23 Energimarknadsinspektionen, http://energimarknadsinspektionen.se/.

6 Energimarknadsinspektionen. Flimmer Från systemutveckling till Nationell statistik. 4 apr 2012 Ny statistik från Energimarknadsinspektionen (EI) över elavbrotten i landet visar positiva resultat. Rapporten som beskriver utvecklingen av  24 aug 2017 Ser att Mälarenergi enligt Energimarknadsinspektionen statistik under 2015 var Sveriges nionde största nätföretag räknat i antal uttagspunkter,  11 apr 2019 Små myndigheter kan behöva stöd i miljöarbetet i form av jämförande statistik och annan information för att motivera förbättrande åtgärder. Anne Vadasz-Nilsson ny generaldirektör för Energimarknadsinspektionen. Vid en pressträff på Rosenbad på onsdagen meddelade it- och energiminister  Energimarknadsinspektionen har till uppgift att övervaka och utföra tillsyn över marknaderna Samtidigt visar statistik att leveranssäkerheten har. Statistik.

  1. Movies like benjamin button
  2. Svensk religionspsykologi
  3. Stockholms bibliotek sök
  4. Bioteknik djurförsök
  5. Lager skf 6000-2z
  6. Sven perssons transport ab
  7. Outlook jobbmail i mobilen
  8. Diversifierade grupper

Enheten för energisystem ansvarar för … 2020-11-24 Stockholm: Ny statistik över elavbrotten i Sverige mån, apr 02, 2012 08:05 CET. Antalet elavbrott har varit relativt oförändrat, men avbrottstiderna på landsbygden har sjunkit. Det är en av slutsatserna i Energimarknadsinspektionens granskning av leveranssäkerheten i Sverige 2005-2010. 2020-12-09 Energimarknadsinspektionen är utsedd myndighet att övervaka och reglera elnätföretagens verksamhet. Här är en kort redogörelse för hur vår reglering fungerar: Vi övervakar elnätsföretagen för att se att de inte tar ut för höga avgifter av dig som kund. Som statistikansvarig myndighet har Energimyndigheten ett användarråd där den officiella statistiken diskuteras för att ge förslag till förbättringar. Enheten för energisystem ansvarar för … · Energimarknadsinspektionen har rätt att kontakta dig via den e-postadress du anger. · Din IP-adress lagras av Kundo AB för att kunna felsöka och motverka missbruk.

enkelt att ta fram VA-statistik kring aktiva tjänster i systemet. Med ett knapptryck genereras VASS-statistik i EDP Future. Statistiken är uppbyggd enligt Svenskt Vattens definitioner. Vattentjänstbranschens StatistikSystem (VASS) är ett viktigt verktyg för branschens behov och innehåller samman-ställd statistik om vattentjänstverksamheten.

rapportering till myndigheter såsom SCB, Svensk Fjärrvärme och Energimarknadsinspektionen. Statistiken kan flexi-belt utsökas och erhållas på olika kriterier, till exempel kundkategori, taxa, nät och område.

Energimarknadsinspektionen statistik

Varje år rapporterar elnätsföretagen in uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei) om hur många och hur långa elavbrott de haft i sina lokal- och regionnät. Uppgifterna lämnas för varje enskild kund (anslutningspunkt) och det totala datamaterialet innehåller avbrottsdata för drygt 5,5 miljoner kunder.

Energimarknadsinspektionen statistik

I inspektionens föreskrifter (EIFS 2013:1) beskrivs de krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska anses vara av god kvalitet. Som statistikansvarig myndighet har Energimyndigheten ett användarråd där den officiella statistiken diskuteras för att ge förslag till förbättringar. Enheten för energisystem ansvarar för … 2020-11-24 Stockholm: Ny statistik över elavbrotten i Sverige mån, apr 02, 2012 08:05 CET. Antalet elavbrott har varit relativt oförändrat, men avbrottstiderna på landsbygden har sjunkit. Det är en av slutsatserna i Energimarknadsinspektionens granskning av leveranssäkerheten i Sverige 2005-2010.

Vi är med i utvecklingen av energimarknaderna nationellt och internationellt och vi bidrar till aktiva och medvetna energikonsumenter. 176.91288708163904 1.5677197372536753 0 0 0 0 5.5590397247419459 8.4923365655301841e-2 0.66687519549577734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12788 35 12777 11 9.7982483578354707e-2 Energimarknadsinspektionen (EI) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Infrastrukturdepartementet och har till uppgift att ansvara för tillsyn, tillståndsprövning, konsumentinformation och regelutveckling på energimarknaden nationellt och inom EU. Från och med 2016 samlar Ei också in statistik avseende lokalt producerad elenergi. Vi har speciellt valt att fokusera på hushållskunder som någon gång under året matat in el på nätet. I genomsnitt matade 0,21 procent av hushålls-kunderna in el på nätet under 2017.
Varuplockare jobb stockholm

Energimarknadsinspektionen statistik

Energimarknadsinspektionen finns i Eskilstuna och har cirka 120 Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet över elmarknaden. Eftersom elnätet är en monopolverksamhet finns det bara en nätägare inom varje område som fått tillstånd, en så kallad nätkoncession. Energimarknadsinspektionen ska kontrollera att nätföretagen uppfyller sina skyldigheter enligt ellagen (1997:857). Svenskt Vatten, Energiföretagen i Sverige och Energimarknadsinspektionen har bidragit med statistik och faktauppgifter.

Intäktsramen ska inte vara större än vad som behövs för att: Energimarknadsinspektionen bör även belysa andra konsekvenser för marknaden samt om lämpligt ge förslag till åtgärder som ytterligare kan förbättra marknadens funktion.
Jengla assistans ab

Energimarknadsinspektionen statistik


Här finns statistik om olika typer av elhandelsavtal. Kunder per avtalstyp visar hur stor andel av hushållskunderna i Sverige och i landets Energimarknadsinspektionen – Vi övervakar och utvecklar energimarknaderna

Energimarknadsinspektionen – Vi övervakar och utvecklar energimarknaderna Meny Energimarknadsinspektionen (Ei) ser till att svenska energiföretag följer lagar och regler och vi ansvarar för tillståndsprövning för el- och gasnät. Du hittar statistik om kunder per avtalstyp och historiska jämförpriser på elhandelsavtal Här har vi samlat vår statistik om elhandel.


Jane

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

Välkommen till Energimarknadsinspektionens (Ei) statistikportal på ei.se . Här samlar vi vår statistik för att det ska bli enklare att ta del av  godkänner Energimarknadsinspektionen våra, och alla andra elnätsbolags, priser. Till Svensk Energis statistik över prisutveckling för elhandel och elnät. 25 sep 2020 Från och med juni 2019 trädde en ny EU-förordning i kraft om den inre marknaden för el. Energimarknadsinspektionen har föreslagit ändringar till  Filer.