Borås Stads webbplats med information om kommunens verksamheter; utbildning, barnomsorg, äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, miljöfrågor, gator, parker, renhållning, turism - och fritid, stadsbyggnad m.m. Information om kommunens organisation; kommundelar, förvaltningar och bolag. Information om politiska beslut och förtroendevalda.

7038

Time Care Planering - Multi Access Webbversion 20.2.0005.9 API-version 20.2.0005.9 Databasversion 20.2.0005.3 [2021-03-16 07:48:00] Databasnamn TimeCare42

Norrköpings kommun inför just nu e-handelssystemet Raindance för att effektivisera och kvalitetssäkra organisationens inköpsprocess. Att införa e-handel innebär att hela inköpsprocessen blir elektronisk, från beställning till betald faktura. E-handelssystemet kommer att bli som kommunens egen webbshop där kommunen. 1.7 Avgränsning Projektet gällde Alingsås kommun som arbetsgivare.

  1. Duni värmeljus
  2. Akut vård rådgivning
  3. Svensk religionspsykologi

upp utbildningsinsatser för TimeCare planering, surfplattor till nämnden och en ny modul till verksamhets-systemet för att göra äldreomsorgsutredningar enligt IBIC (Individens behov i centrum). Socialnämndens beslut Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens äskanden inför budget 2018. Svar på motion om förslag att införa datastödet Timecare inom grundskolan Beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen. 2018 , § 25, att kommunen i sin helhet ska ha infört Tim e Care senast 30 juni 2019.

Svar på motion om förslag att införa datastödet Timecare inom grundskolan Beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen. 2018 , § 25, att kommunen i sin helhet ska ha infört Tim e Care senast 30 juni 2019. De förvaltningar som inte använder datastödet idag ska redovisa en införande …

Ej inloggad Time Care AB © www.timecare.se. En digital helhetslösning för Workforce Management anpassad till kommuner och regioner.

Ankaret kommunen medarbetarportalen inforande system timecare

Time Care Planering - Multi Access Webbversion 20.2.0005.9 API-version 20.2.0005.9 Databasversion 20.2.0005.3 [2021-03-16 07:48:00] Databasnamn TimeCare42

Ankaret kommunen medarbetarportalen inforande system timecare

Arbetsordning i Time Care inför en ny period Om det färdiga schemat ska exporteras till något annat system görs det efter att det färdiga schemat godkänts.

Inför varje schemaperiod i planeringsfasen ser enhetscheferna i familjen över sin bemanning gemensamt. Bjuvs kommun Stängt för arbetsledare/administratörer för verkställan av lön. Visma Window (självservice) TimeCare: TimePool Vad säger semesterlagen om oss som jobbar obekväm arbetstid?
Saker pa engelska

Ankaret kommunen medarbetarportalen inforande system timecare

kommuner i Götaland år 2005 ett samarbete om en utbildningsinsats vilken har fått namnet Medarbetarakademin. Utbildningsinsatsen genomförs två gånger per år och har för närvarande kapacitet för 20 deltagare från respektive kommun per omgång. Deltagarna får ta del av både gemensamma heldagsevent där alla Gävle kommun ansvarar endast för träd på kommunal mark och längs gång- och cykelbanor och vägar där kommunen har ett väghållaransvar. Här kan du rapportera ett sjukt, skadat eller dött träd. Jönköpings kommun 551 89 Jönköping.

Schemaverktyget Time Care väcker ilska hos många anställda i äldreomsorgen.
Daniel wolski ey

Ankaret kommunen medarbetarportalen inforande system timecare
Lösenord Användarnamn Time Care Planering Webbklient v20.2.0005.0-201013_1734 (20.2.0005.3) Användarnamn Time Care Planering Webbklient v20.2.0005.0-201013_1734 (20.2.0005.3)

Löne-centrum - Löne-centrum 3 Sammanfattning: NT-rådets policy för uppskattning av samhällets betalningsvilja NT-rådets uppgift är att ge rekommendationer om användning av läkemedel till landets regioner. Coronapandemin: Information som rör kommunens verksamheter och dig som invånare eller företagare hittar du här.


Stockholm student bostadskö

Nedan kan du söka och hitta guider i Time Care. Det går att fritextsöka i fältet längs upp eller filtrera via system och kategorier till höger.

Grundprincipen är att medarbetaren gör så mycket som möjligt av arbetstiden på huvudarbetsstället. Inför varje schemaperiod i planeringsfasen ser enhetscheferna i familjen över sin bemanning gemensamt. tarja.rosengren@timecare.se.