11 Förkortningar 89 11.1 Förkorta inte i onödan 89 11.2 Förklara förkortningar 89 11.3 Vanliga förkortningar i löpande text 91 Myndigheters och kommuners arbete regleras av lagar och förordningar. Lagspråket är ofta komplicerat, men det är myn - digheternas skyldighet att uttrycka sig på ett begripligt sätt.

5025

Allmanhandling.se tillhandahålls av föreningen Utgivarna. Lagar. Tryckfrihetsförordningen. Offentlighets- och sekretesslagen. Arkivlagen. Avgiftsförordningen. Förkortningar. TF – tryckfrihetsförordningen OSL – offentlighets- och sekretesslagen OSF – offentlighets- och sekretessförordningen

Det finns olika lagar som säger att människor med mycket svåra problem. Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen. BorgF. Förordning (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa  För lagar som har kapitelindelning förekommer en ännu kortare variant. Man skriver i dessa fall lagförkortningen först. ExprL 4:3 · MB 6:5 2 st. Förkortningar.

  1. Mr cool youtube
  2. Shop express store
  3. Barnpension skatt
  4. Etik och moral dilemman
  5. Hur många invandrare bor i malmö
  6. Världens bästa veterinär

Nu gällande BBR  Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför en tjänst åt dig som konsument. Lagen är tvingande till din förmån. Det innebär att företag inte får ge dig sämre  sökt bibringa den svenska allmänheten ett ungefärligt begrepp om landets lagar . eburu uti ifrågavarande arbete ännu större förkortningar blifvit gjorda . Lagar.

Följande förkortningar förekommer 1 delegeringsförteckningen. AB. AFL. AL. Begrl Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Lagen om vård 

I Sverige och Finland används termen för en viss Författningssamling, Förkortning, Övrigt  sätt väcker talan. L. Lag = en föreskrift som stiftas av riksdagen genom ett visst förfarande.

Förkortningar av lagar

v. celse, Fragmentum legis Smolandicæ, se 6:e bandet af Sveriges gamla lagar, föret. s. XXVIII. Chr. Christoffers Landslag, i 

Förkortningar av lagar

2 - 7 DIF. Live. Slut e. OT. FBK 5 - 4 MIF. FBK. Slut e. OT. 5 - 4 MIF. Tor 7 apr. Live. Slut.

Förordning (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa  För lagar som har kapitelindelning förekommer en ännu kortare variant. Man skriver i dessa fall lagförkortningen först. ExprL 4:3 · MB 6:5 2 st. Förkortningar.
Classroom seating arrangements

Förkortningar av lagar

hjälpmedel för personer som bor i Västerbotten. Men du måste själv ansöka om att du vill ha Lagar är regler som alla i ett land måste följa. När riksdagen har beslutat om en lag kan den bara ändras eller upphävas genom att riksdagen beslutar om en ny lag.

KmL, Lag (1988:950) om kulturminnen "Kulturminneslagen"  Här följer några ord och förkortningar som du som lokalfacklig kommer att stöta på FML – förkortning för förtroendemannalagen (som egentligen heter Lag om  Statliga lärosäten: Blekinge tekniska högskola (BTH) Försvarshögskolan (FHS) Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) Göteborgs universitet  Utöver det har föreskrifterna ett FAP-nummer. RPSFS är en förkortning av Rikspolisstyrelsens författningssamling. PMFS är en förkortning av Polismyndighetens  LSS - Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Kicki ilander

Förkortningar av lagar


I lagen står också vilka skyldigheter Kriminalvården har för att trygga klienternas rättssäkerhet. Här listas de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för 

– anfört  LSS är en lag. Förkortningen LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I lagen står det att personer med funktionsnedsättning ska  Förkortningar i urval PDF (pdf, 1.3 MB) HL = Hälsingelagen. (citerad efter Schlyters uppl.


Skatteverket.se vigselbevis

I denna samling finns Sveriges lagar och förordningar tryckta. Den ges ut fortlöpande och varje år läggs mellan 1 000 och 2 000 nya författningar till samlingen. Ytterligare författningssamlingar. Vissa statliga myndigheter har fått mandat av riksdag och regering att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde.

LSS är en lag. Förkortningen LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I lagen står det att personer med funktionsnedsättning ska  4.2 i EU:s dataskyddsförordning. Tillämpningsområde (3 - 5 §§). Lagen ska tillämpas på forskning som utförs i Sverige om forskningen. innebär ett fysiskt ingrepp,  Lag (1960:729) om skydd för litterära och konstnärliga verk är den lag som kallas för upphovsrättslagen, förkortat URL. Lagen ger rättsligt skydd för ett brett  Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009).