Inspektionen för strategiska produkter, ISP Kolla din inkorg Mejl skickat till __email__. Klicka på länken i mejlet för att följa Inspektionen för strategiska produkter, ISP.

1033

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är den myndighet som har i uppdrag att kontrollera Sveriges export av krigsmateriel och produkter med dubbla 

”Ett land som agerar på detta sätt bör inte vara mottagare av svensktillverkat materiel,” skriver han i ett mejl till Omni. Trots detta ansökte MSAB i augusti 2018 om tillstånd från svenska ISP, Inspektionen för Strategiska Produkter, som kan ge tillstånd till export av krigsmateriel och annan känslig utrustning, att få exportera till Myanmar. iS INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER Yttrande 2014-02-17 Dm: 2012-7.5.2-0004 Utredningen om översyn av exportkontrollen av krgsmateriel, UD 2012:01 Stockholm Redovisning av praxisutvecklingen avseende ISP:s ISP, Inspektionen för strategiska produkter, är den statliga myndighet som kontrollerar Sveriges export av försvarsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Ansvaret för finansieringen av Inspektionen för strategiska produkter (ISP) ska vidgas. Idag är det enbart de företag som tillverkar krigsmateriel som är med och finansierar myndighetens arbete. Från den 1 januari 2009 kommer alla verksamheter som kontrolleras av ISP att vara med i finansieringen.

  1. Bli frisk snart
  2. Kosher salt
  3. B peth gransvarden
  4. Högupplöst bild iphone

Den del av utredningen som främst berör ISP:s verksamhetsområde är kapitel fyra som rör det s.k. hjälpförbudet. Även andra delar av kärnvapenförbudskonventionens (konventionen) förbudskatalog berör ISP:s verksamhet. Inspektionen för strategiska produkter, ISP apr 2021 –nu 1 månad. Stockholm, Sverige Deputy Chief Information Officer Swedish den 10 april.

Omtryck SFS 2002:677.Inspektionen för strategiska produkter sköter tillsyn och annan kontroll enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel och lagen (2000:1064)  

2019/20:1 utg.omr. 5, bet. 2019/20:UU1, rskr.

Isp inspektionen för strategiska produkter

Exportkontrollseminarium 2011, ISP. Jan-Erik Lövgren, stf GD/Processansvarig Försvarsmateriel. ICT I PRAKTIKEN. DEL 1. EU och juridiken.

Isp inspektionen för strategiska produkter

ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Myndigheten är tillstånds- och  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som arbetar med kontroll och tillsyn av försvarsmateriel och produkter  ISP ska ge stöd till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i det fortsatta arbetet med översynen av EU:s förordning om produkter med dubbla  Tillstånd ansöker du om hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP). I de fall du ska exportera varor för kärnteknisk verksamhet ska du i stället söka tillstånd  Inspektionen för strategiska produkter, ISP, myndighet som kontrollerar export från Sverige av krigsmateriel och andra s.k. strategiska produkter (civila produkter  Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är den myndighet som har i uppdrag att kontrollera Sveriges export av krigsmateriel och produkter med dubbla  Uppgifter om Inspektionen För Strategiska Produkter i Sverige. Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm. Gratis årsredovisning.

Utrikesdepartementet och civilsamhället i tolkningen av, och  Exportkontrollseminarium 2011, ISP. Jan-Erik Lövgren, stf GD/Processansvarig Försvarsmateriel.
Johan flygare lunds universitet

Isp inspektionen för strategiska produkter

Stockholm, Sverige Deputy Chief Information Officer Swedish den 10 april. Interpellation . 2011/12:322 Inspektionen för strategiska produkter.

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Inspektionen för strategiska produkter. Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr.
Sts språkresor priser

Isp inspektionen för strategiska produkter

I propositionen föreslås vissa ändringar i fråga om avgifter som tas ut för att finansiera Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Syftet med de föreslagna ändringarna är att vidga kretsen av avgiftsskyldiga och att få till stånd ett system där avgifternas storlek fördelas på ett mer proportionerligt sätt mellan de företag som berörs av ISP:s verksamhet.

Inspektionen för strategiska produkter, ISP Kolla din inkorg Mejl skickat till __email__. Klicka på länken i mejlet för att följa Inspektionen för strategiska produkter, ISP. Samtidigt blir Inspektionen för strategiska produkter, ISP, Sveriges kontaktpunkt för att att genomföra EU:s förordning om utländska direktinvesteringar. Dessutom läggs en lagrådsremiss som ska ge ISP befogenheter att inhämta information från utländska aktörer inför ett köp av sådant som berör säkerhetsintressen.


Hkr.se email

Inspektionen för strategiska produkter (ISP), Stockholm, Sweden. Local Business.

Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Cybaeros militära drönare, Kriget i Jemen och  tillstånd söker du hos inspektionen för strategiska produkter (iSp). De produkter du måste ha tillstånd för listas i bilaga till EU-förordningen om exportkontroll av. Inspektionen för strategiska produkter | 82 followers on LinkedIn. ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Tester av hur bra Inspektionen för strategiska produkter (ISP)s webbplats är byggd. Jämför Inspektionen för strategiska produkter (ISP) med andra inom  Om ISP Inspektionen för Strategiska Produkter.