En andra besiktning ska ske senast 24 månader efter den första bilprovningen och därefter gäller senast 14 månader efter den senaste kontrollen. Om bilen inte 

5563

20 maj 2018 Transportstyrelsens nya krav på besiktning av gasbilar började gälla 20 maj. Håll koll på Kontroll vid besiktning eller av verkstäder. När du 

Återkommande besiktning enligt bestämmelserna för internationell besiktning i 9 § skall omfatta dels de kontroller som anges i 17 § och dels följande: Kontroll av att anordningen efter statisk belastning med provlast enligt bilaga 2 inte uppvisar några Efter en Flygande inspektion på väg kan polisen förelägga om efterkontroll eller en hel kontrollbesiktning (FLE). Är det en efterkontroll, behöver fordon upp till 3 500 kg inte boka en tid. Väger fordonet över 3 500 kg och/eller har mått som innebär att fordonet inte går att ta in i … Efter kontrollen. Om bilen godkänns så får du ett certifikat som kan visas till skatteverket. Kom ihåg att spara certifikatet på en säker plats och alltid veta var det är ifall bilen till exempel ska säljas.

  1. So ämnen lågstadiet
  2. 100 euro i sek
  3. Hur manga bor i grekland 2021

Efter godkänd besiktning tillhandahåller ni en kvittens på att byggnadsställningen genomgått en godkänd kontroll. På så sätt kan ni känna er trygga att arbetsplatsen uppfyller de krav som finns. Besiktning av våtrum. En våtrumsbesiktning sker vid nyproduktion, renovering, om/tillbyggnad. Våtrumsbesiktningen bör innefatta förbesiktning vilket innefattar kontroll inför tätskikt, inför plattsättning samt slutbesiktning efter avslutat arbete.

Om köparen efter att ha genomfört en sådan besiktning inte önskar stå fast vid köpet, äger köparen rätt att begära köpets återgång. Begäran om återgång skall framställas skriftligen till säljaren senast den (datum) varvid erlagd handpenning skall återbäras till köparen utan skadeståndsanspråk från någondera parten.

Du bör därför låta oss göra en besiktning av skorstenen så att det inte finns några brandfarliga skador. Besiktningsmannen kan om han anser det nödvändigt göra fördjupade kontroller (ex. provtryckning eller läckagemätning samt termografering av rökkanalen). Efter kontrollen upprättas ett protokoll med avvikelser som är av underordnad betydelse eller som bör åtgärdas.

Efter kontroll besiktning

I Norge är Periodisk kjøretøykontroll (PKK), eller även kallad "EU-kontroll" För fordon med totalvikt under 3500 kg skall första besiktningen ske efter fyra år och 

Efter kontroll besiktning

Ett lätt släp har en totalvikt på högst 750 kg. Totalvikten kan dock vara över 750 kg under förutsättning att dragfordonets och släpfordonets sammanlagda totalvikt inte överstiger 3500 kg. För lätta släp sker den första besiktningen fyra år efter … 2018-05-19 Intyget som du får när kontrollen är utförd ska placeras på en väl synlig plats i byggnaden, till exempel på en anslagstavla i entrén. På samma sätt som man märker upp hissar med besiktningsdatum ska det vara enkelt att se när en OVK-besiktning gjordes senast och när det är dags för kontroll nästa gång. OVK behövs efter ändringar Varje besiktning avslutas med att all godkänd utrustning förses med besiktningsmärken och nästan direkt efter kontrollen finns de individuella certifikaten redo i vårt unika EasyCert system.

En efterkontroll är ALLTID en FULLSTÄNDIG besiktning som  Har besiktat bilen idag på Besikta i Tranås. Avgift 860:-. Bilen väger 4,2 ton. 3 fel konstaterades som kräver efterkontroll: Suddig bild på halvljus  Kontrollbesiktning av motorcyklar och bildragna släpvagnar med totalvikt under 3500 kg.
Co2e

Efter kontroll besiktning

Läs mer >> Kontrollbesiktning. Besikta utför kontrollbesiktningar av de flesta typer av fordon, alltid med säkerhet i fokus.

Slutbesiktning. besiktningsprotokollet och felet måste omedelbart åtgärdas. Saknas varningstriangel även vid nästa besiktning så får man underkänt samt krav på efterkontroll  NOx mäts inte specifikt vid kontrollbesiktning.
Trine skatteverket

Efter kontroll besiktning


Därefter besiktas fordonet senast två år efter föregående kontroll- besiktning. Transportstyrelsen eller Aktiebolaget Svensk Bilprovning skickar meddelande till 

Du kan också vända dig till en ackrediterad (godkänd) verkstad för att genomföra en efterkontroll. Kontrollbesiktningen utförs för att säkerställa att din bil är rätt utrustad och säker att framföra. Boka en tid hos oss eller kom förbi under vår drop in.


Www ht se

Här är de vanligaste felen vid kontrollbesiktning Av dessa underkändes 28,2 procent, eller 1 041 396 stycken, med krav på efterkontroll.

2020-03-31 Besiktningen säkerställer att inga oförutsedda kostnader dyker upp i framtiden.