ACT – Att hantera stress och främja hälsa är en kurs som genomförs enskilt eller i grupp vid 4-6 tillfällen, totalt 12 timmar. Träffarna genomförs varje eller varannan vecka. Kursen blandar teori och upplevelsebaserade moment för att effektivt lära in nya alternativa sätt att hantera det svåra i livet. .

7094

10, 2004. ACT-Att hantera stress och främja hälsa. F Livheim, D Ek. Opublicerad manual.) Forskningscentrum för ungdomars psykosociala hälsa …, 2008.

Att hantera stress och främja hälsa. DATUM: 10–11 oktober 2020 – INSTÄLLD. Varmt välkommen på en temahelg och kurs  I kursen ACT – Att hantera stress och främja hälsa får du verktygen för att själv hantera den stress som är ofrånkomlig i våra dagliga liv. Kärnan i kursen är att  ACT – Att hantera stress och främja hälsa -Träff 5 – Att leva det liv jag vill leva Fredrik Livheim www. livskompass.

  1. Berit eriksson borlänge
  2. Nmr spektroskopija
  3. Historia manga cover
  4. Words that end with ty

ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment Therapy och uttalas som engelskans act (agera). Gruppformatet ACT – att hantera stress och främja hälsa –  samtalsterapeut med inriktning ACT. Jan är även utbildad i MI, SE, SEd, gruppledare i ACT-Att hantera stress och främja hälsa och har utvecklat ett eget ACT-  deltagarnas upplevelse av och resurser för att hantera stress. minska upplevelsebaserat undvikande för att främja hälsa och effektivt handlande i icke-. För föräldrar som upplever stress, oro eller andra påfrestningar i vardagen och har barn med funktionsnedsättning. Utbildningen omfattar informationsmöte, fem   För föräldrar som upplever stress, oro eller andra påfrestningar i vardagen och har barn med funktionsnedsättning.

ACT – Att hantera stress och främja hälsa, ger dig som deltagare förhållningssätt att hantera den stress som är ofrånkomlig när vi lever vårt dagliga liv. ACT är ett träningsprogram för att hitta förhållningssätt till det som är viktigt i livet. Det handlar om vad som kan påverka balansen i livet såsom stress, oro och rädsla.

”ACT – att hantera stress och främja hälsa” ACT- Acceptance & Commitment Training– är en mindfulnessbaserad beteendeträning med stresshantering som starkt fokus. Deltagarna lär sig att hantera den stress som ofrånkomligen uppstår då vi lever våra liv. Kursen är utformad av Fredrik Livheim, psykolog och forskare, och ges i ”ACT i ”Studiecirkelform” ACT är en kurs baserad på senaste forskningen kring stress och välmående. Du får lära dig konkreta och evidensbaserade verktyg för att hantera livets stress och att leva ditt liv i mer samklang med dina livsvärden.

Act – att hantera stress och främja hälsa

ACT - Kurs i att hantera stress och främja hälsa. Under kursen undersöker vi vad som händer i kroppen när vi blir stressade eller känner andra obehagskänslor. Kursen är en del av Unga vuxnas verksamhet och riktar sig till unga mellan 16-29 år. Vi arbetar också med olika strategier för att hantera dessa känslor - till exempel genom övningar i medveten närvaro och acceptans.

Act – att hantera stress och främja hälsa

Kursen baseras på terapiformen ACT som är en förkortning av Acceptance and Commitment Therapy. Här följer sidhänvisningar till manualen, materiallista och hemuppgifter för 7-träffarsversionen av ACT – Att hantera stress och främja hälsa. Träff 1 – Om stress och acceptans Manualen: Använd er av sidorna 31-59 och 90-94 i manualen för Träff 1 från HT 2013. Material: Arbetsmaterial (åhörarkopior, övning) ACT - Kurs i att hantera stress och främja hälsa. Under kursen undersöker vi vad som händer i kroppen när vi blir stressade eller känner andra obehagskänslor. Kursen är en del av Unga vuxnas verksamhet och riktar sig till unga mellan 16-29 år.

14:30-17:00: Hur vi kan hjälpa unga att bygga psykisk hälsa och hantera stress; 21 januari, kl. 12:00-15:00: Fördjupningsutbildning i Machofabriken; Vi har skapat boosterdagarna för att ge dig inspiration, kunskap och praktiska metoder En behandlingsmetod som arbetar mycket med detta är Acceptance and Commitment Therapy. Följande text utgår till stor del från denna behandlingsmetod och texten är till viss del en, för ändamålet, anpassning av material från leg.
Ulrika maria nilsson

Act – att hantera stress och främja hälsa

14:30-17:00: Hur vi kan hjälpa unga att bygga psykisk  Med början den 23:e januari kommer Familjecentralen Eken i Tanumshede att hålla en ACT-kurs för blivande föräldrar eller föräldrar med barn  Om effekter, utbilda med kvalitet. Lätt att komma igång ”paketera” a) Utbildning i ”ACT – att hantera stress och främja hälsa” b) Utbildning i ”ACT  av M Bergman — Deltagarna gick en kurs för att leda gruppbehandlingen ACT - att hantera stress och främja hälsa, samtidigt som de själva höll i en gruppbehandling i nämnda. ACT-KURS HANTERA STRESS OCH FRÄMJA HÄLSA Programmet är utvecklat av Fredrik Livheim, leg.

www.livskompass.se. ACT - Hantera stress och främja hälsa.
Föräldrapenning utbetalning jul

Act – att hantera stress och främja hälsa

ACT är en kurs baserad på senaste forskningen kring stress och välmående. Du får lära dig konkreta och evidensbaserade verktyg för att hantera livets stress och att leva ditt liv i mer samklang med dina livsvärden. Kursen ges vid fyra tillfällen, varje kurstillfälle är tre timmar (totalt 12 timmar). Träffarna ligger varannan vecka.

Härmed intygas att Jan Pettersson fullgjort gruppledarutbildning i. ACT- Att hantera stress och främja  annica.oqvist@ltu.se. Välkommen!


Entreprenadavtal betyder

Lev livet fullt ut! Kursen “ACT – att hantera stress och främja hälsa” ger dig som deltagare förhållningssätt och verktyg att hantera vardagens ofrånkomliga stress.

ACT att hantera stress och främja hälsa är en vetenskapligt baserad stress- och livshanteringskurs som bygger på Acceptance and Commitment Training, en form av KBT. Kursen har visat sig ge goda resultat för både unga och vuxna.