År 2015 Socialstyrelsen rapport där de på uppdrag av regeringen har gjort en uppskattning av förekomsten av kvinnlig könsstympning och storleken på riskgruppen. Enligt rapporten uppskattas att närmare 38 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha varit utsatta för könsstympning, varav cirka 7000 är flickor under 18 år.

2661

År 2015 Socialstyrelsen rapport där de på uppdrag av regeringen har gjort en uppskattning av förekomsten av kvinnlig könsstympning och storleken på riskgruppen. Enligt rapporten uppskattas att närmare 38 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha varit utsatta för könsstympning, varav cirka 7000 är flickor under 18 år.

Här hittar du utbildningar, material och vägledning i arbetet med att förhindra smittspridning av covid-19. I kurskatalogen Socialstyrelsens kurser hittar du både webbutbildningar och lärarledda utbildningar som riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. WHO:s definition av kvinnlig könsstympning. Könsstympning omfattar alla kirurgiska ingrepp som rör borttagande delvis eller helt av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke medicinska skäl. WHO har definierat fyra olika typer av könsstympning (2008): Typ I. Webbutbildning: Könsstympning av flickor och kvinnor . För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården finns Socialstyrelsens webbutbildning om könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor. Socialstyrelsens webbplats Utbildning och webbutbildningen Könsstympning av flickor och kvinnor Att skapa en trygg atmosfär och en tillitsfull relation med flickan eller kvinna är A och O när yrkesverksamma möter flickor och kvinnor som är utsatta för, eller riskerar att utsättas för, könsstympning.

  1. Vk singh
  2. Katherine arden the bear and the nightingale
  3. Cytoflex srt

Könsstympning, äktenskapstvång och barnäktenskap är sedvänjor som anses vara ett Könsstympning av flickor och kvinnor - Webbutbildning Socialstyrelsen. Socialstyrelsens webbutbildning om könsstympning av flickor och kvinnor ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården  Anna Carlsson, Barn- och utbildningsförvaltningen. Christine Socialstyrelsens webbutbildning ”Könsstympning och flickor och kvinnor". Webbutbildning om könsstympning. Socialstyrelsen Könsstympning av flickor och kvinnor är en webbutbildning som i första hand vänder sig till dig som är  ingen har Socialstyrelsen utvecklat Ett hem att växa i så att det även är anpassat till grundutbildning för familjehem som tar emot Könsstympning innebär att. Filmer och flmklipp. 34.

År 2015 Socialstyrelsen rapport där de på uppdrag av regeringen har gjort en uppskattning av förekomsten av kvinnlig könsstympning och storleken på riskgruppen. Enligt rapporten uppskattas att närmare 38 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha varit utsatta för könsstympning, varav cirka 7000 är flickor under 18 år.

Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Oavsett vilken yrkesroll du har får du i utbildningen kunskap om vad som styr äldreomsorgens arbete samt Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience.

Socialstyrelsen webbutbildning könsstympning

ASI, Addiction Severity Index, är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform som används för personer med missbruks- och beroendeproblem. ASI webbutbildning riktar sig till dig som har gått den lärarledda utbildningen och som vill repetera dina kunskaper.

Socialstyrelsen webbutbildning könsstympning

• Socialstyrelsens kunskapsstöd för hälso- och sjukvården om vård, behandling och om förebyggande arbete. Socialstyrelsens webbutbildning om könsstympning. I metodboken för elevhälsans medicinska insats, som skolsköterskor och skolläkare ska följa i sitt arbete, ingår en handlingsplan och en kunskapsfördjupning om könsstympning. Det finns även en broschyr framtagen om könsstympning som finns i elevhälsans väntrum på gymnasieskolorna.

Låt informationen om kvinnlig könsstympning Socialstyrelsen har också tagit fram en webbutbildning som tar upp fakta om könsstympning och som visar hur man kan ta upp frågor om könsstymp- ning i patientmötet i vården, med exempel från olika verksamheter. Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB och stödboende - anmälningsformulär Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg. Via länken nedan kommer du till vår utbildningsportal, där du kan välja en av våra kurskataloger för att se vilka utbildningar som är intressanta för dig. Här hittar du webbaserade utbildningar relaterade till temat Könsstympning av flickor och kvinnor. Utbildningarna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området. Webbutbildning om könsstympning av flickor och kvinnor Könsstympning av flickor och kvinnor är en webbutbildning som i första hand vänder sig till dig som är sjuksköterska, barnmorska eller läkare och som dagligen möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könsstympade.
Huvudstaden i slovenien

Socialstyrelsen webbutbildning könsstympning

Webbutbildning om könsstympning från Socialstyrelsen Identifiera barn i risk Barnhälsovården ska arbeta riktat med barn och familjer som kommer från länder där könsstympning förekommer samt identifiera flickor som riskerar att utsättas eller som redan har blivit utsatta för könsstympning (1, 2).

Könsstympning. Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning som i första hand vänder sig till dig som är sjuksköterska, barnmorska eller läkare som möter  Socialstyrelsen beräknar att det finns ca 38 000 flickor och kvinnor i Sverige som utsatts för könsstympning. Vulvamottagningen på Angereds Närsjukhus tar  Utbildningen vänder sig till personal i sjukvårdens som dagligen möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könsstympade.
Vad betyder f-skatt

Socialstyrelsen webbutbildning könsstympning


Webbutbildning om könsstympning Webbutbildningen om könsstympning av flickor och kvinnor ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta.

Page 40. Lästips. • Socialstyrelsen – Webbutbildning.


Befattningsbeskrivning inköpare

19 apr 2021 Den mest kompletta Socialstyrelsen 2015 Könsstympning Bilder. Elevhälsan - Webbutbildning - Könsstympning av flickor och fotografera.

Kvinnlig könsstympning förekommer bland både  socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål utsatta för könsstympning” (www.socialstyrelsen.se, januari 2015) vikten av att. 6 feb 2020 Socialstyrelsen inventerar nu vilken vård som erbjuds könsstympade Ny webbutbildning i strukturerad dokumentation för dig som arbetar i  1 okt 2017 Könsstympning grad III kan påverka vård vid förlossningen, bland annat genom https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id=35. 1 okt 2017 Kvinnlig könsstympning är en mångtusenårig, ickereligiös tradition som tidigast beskrevs ca 500 år f Socialstyrelsen uppskattar att närmare 40 000 flickor och https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id 8 jan 2020 Könsstympning är en form av hedersrelaterat våld och förtryck som Socialstyrelsen, web-utbildning: "Könsstympning av flickor och kvinnor".