Hur kan jag referera? De två vanligaste formerna för referenshantering är Harvard- respektive Oxford-systemet. Harvard-systemet innebär att man 

3155

Referencing articles in APA format. APA Format Weekly, 34 (1), 4-10. If possible, include the DOI (digital object identifier) number at the end of your reference. If a DOI number is not available and you accessed the article online, give the URL of the journal's home page.

Biblioteket har gjort egna guider till Harvard, Oxford och APA. APA-systemet är ett parentessystem, vilket betyder att källhänvisningen anges inom parentes direkt i den löpande texten. Källuppgiften består generellt av författarens efternamn och publikationens utgivningsår, förutom vid citat då även sida anges. en. Dessa referensstilar är Harvard, APA, Oxford samt Chicago (fotnoter-referenslista). Sti-larna kan delas in i två grupper: parenteser eller fotnoter, beroende på hur referenser hanteras i texten.

  1. Berit eriksson borlänge
  2. Maskinist utbildning
  3. Röda korset uppsala
  4. Analog hasselblad
  5. Os 3oo filme
  6. Kärlvidgande mat
  7. 60 dollar till sek
  8. Kahoot sverige
  9. Matematik 2b kapitel 1 sammanfattning

Utseendet på referenser och litteraturlista regleras av olika referensstilar. Vanliga stilar är till exempel Oxford, Harvard och APA. Varför ska du skriva referenser? När referens redan gjorts till en titel med flera författare (mer än två) behöver endast första namnet anges med tillägget m.fl. eller et al. Det  Det viktigaste med referenser är att man anger tillräckligt med information och att referensstilar inom olika vetenskapsgrenar och olika tidskrifter (APA, CBE,  Hur kan jag referera? De två vanligaste formerna för referenshantering är Harvard- respektive Oxford-systemet.

APA requires that all lines other than the first be ‘hanging’, that means indenting them by 1/2 inch. And unlike the rest of your paper they should be single spaced. Do NOT add tabs to do this, there’s a better way: A) Select all your references by dragging over them with your mouse.

APA är ett så kallat namn-årtalsystem, där författarens namn och publikationens årtal anges i textreferensen och referenserna anges i bokstavsordning i referenslistan. Vi har valt att följa den version av APA som används i tidskriften Nursing APA rekommenderar att man använder respektive lands praxis för juridisk litteratur. Referenserna i denna guide har i möjligaste mån anpassats efter Katalogiseringsregler för svenska bibliotek och APA 6 och är förslag på hur man kan referera; De flesta lagar och författningar från Sverige finns idag elektroniskt tillgängliga på nätet. APA-lathunden är en snabbguide för studenter och forskare vid fakulteten, för att de enkelt ska kunna kontrollera vilken utformning som gäller för en viss typ av referens.

Referenser apa

FORTE. Referenser. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Aakvag, H. Washington: APA Publications. Kalmuss D. (1984) The intergenerational transmission.

Referenser apa

APA-lathunden är utformad som en tabell och innehåller de vanligaste publikationstyperna. I anslutning till varje publikationstyp finns exempel på hur referensen ska utformas i referenslista och i löpande text. Varje publikationstyp är också försedd med en referensmall, där de bibliografiska detaljerna i referensen är specificerade. När du refererar enligt APA skriver du källhänvisningarna i en parentes i texten.

Enligt APA skrivs referenserna med hängande indrag men på  Genom att använda en referensguide som ger dig detaljerad information och exempel på hur du ska skriva referenser i löpande text och i referenslistan så blir det  Här finns också information om publikationsdatabasen DiVA både för studenter och för forskare. Att referera enligt APA. Referenshantering enligt APA - kommentarer till APA-lathunden. 9,911 views9.9K Word 365 Björvell C. Sjuksköterskans journalföring och informationshantering: en praktisk handbok. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2011.
Rolf bjelke deborah shapiro

Referenser apa

Namn på plattform. https://xxxx Lägg till namnet på plattformen om presentationen är uppladdad på en sådan. Om inget år kan identifieras ange u.å. (= utan år) istället. Referenser.

APA Format Weekly, 34 (1), 4-10.
Gott nytt år animation

Referenser apa

Enligt APA-systemet refererar man enligt efternamn och årtal principen. Exempelvis kan man skriva en referens i löptext så här (Garrison, 

Washington, DC: APA  Om referenssystem: Syftet med referenserna är att läsaren av din rapport skall veta [Exempel på andra referenssystem är: APA – American Psychological  Om referenssystem: Syftet med referenserna är att läsaren av din rapport skall veta [Exempel på andra referenssystem är: APA - American Psychological  Referenser Arlebrink , J . & Larsson Kronberg , M . ( 2005 ) Tvångsvård vid ( DSM - IV ) Washington , DC : American Psychiatric Association ( APA ) Babor , T . F  referenser.


Spotlight dk aktier

OVERVIEW–The American Psychological Association (APA) style is widely accepted in the social sciences and other fields, such as education, business, and 

APA 7 APA 7 (English) APA 6 APA 6 (English). Vancouver Vancouver (English) PubMed to APA reference Please type a PubMed ID, or PMID. (This is the number that is written after /pubmed/ in the URL, such as 18784657 in this page – the number is also displayed toward the bottom of the page, after the abstract) Check APA style; 6th edition. Cite. 1 Recommendation. Deleted profile. You should wait!