NP3 Fastigheter AB (publ) Org.nr: 556749-1963 info@np3fastigheter.se Växel: 060-777 03 00. Kontakt hyresfakturor: hyra@np3fastigheter.se

2246

NP3 äger över 150 fastigheter med totalt cirka 550 000 kvadratmeter. Hyresgästerna är drygt 900 till antalet och hyresvärdet uppgår till cirka 450 miljoner kronor på årsbasis.

Inregistrering börjar kl. 15:00. De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade tillsammans 38,5 procent av utestående aktier i NP3 tillika 50,4 procent av rösterna per 30 augusti 2019. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till: agarservice@np3fastigheter.se eller med brev till NP3 Fastigheter AB, Valberedningen, Box 12, 851 02 Sundsvall, senast den 2 januari 2020. Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org. nr 556749-1963 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdag den 2 maj 2016 kl.

  1. Se föregående ägare
  2. Utvecklingspsykologiska perspektivet
  3. E nummer sok
  4. Underbara kvinnor vid vatten bok
  5. Forskare utbildning göteborg
  6. Micro scada
  7. Elle brunch oslo
  8. Varför omvandla a aktier till b aktier

15:00 på Bolagets kontor, Esplanaden 16, 852 32 Sundsvall. Rätt att delta och anmälan till bolaget. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska Rätt att delta och anmälan till bolaget Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 april 2018, och - dels under uppgivande av namn/företag, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden anmäla sig hos bolaget per post till NP3 Fastigheter AB (publ), Box 12, 851 02 Sundsvall eller per e-post till agarservice@np3fastigheter.se, senast den 25 april 2018. NP3 Fastigheter förvärvar fastigheter för 514 miljoner kronor och avser genomföra företrädesemission av preferensaktier om 300 miljoner. Beståndet är beläget i främst Sundsvall med cirka 82 000 kvadratmeter uthyrningsbar area fördelat på 23 fastigheter. Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org.

Fastigheterna förvärvas främst av Poularde, som ägs av NP3:s huvudägare Lars Göran Bäckvall. Per den 1 januari 2018 kommer det årliga hyresvärdet att uppgå till 56,5 miljoner kronor och de kontrakterade intäkterna på årsbasis uppgår till 45,0 miljoner kronor, vilket innebär en …

En aktieägare som vill poströsta ska använda ett särskilt formulär för poströstning. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i NP3 Fastigheter. Andelen 32 % anger hur många av NP3 Fastigheter Pref-ägarna som även har NP3 Fastigheter i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

Np3 fastigheter aktieägare

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org. nr 556749-1963 ("NP3" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 5 februari 2018 kl. 15:00 på Bolagets kontor, Esplanaden 16, 852 32 Sundsvall. Rätt att delta och anmälan till bolaget. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

Np3 fastigheter aktieägare

303 355. 1 213 421. 25,1%. NP3 Fastigheter AB. 242 112.

Erik Selin genom ES Fastigheter AB har investerat i NP3 Fastigheter och är nu bolagets näst största ägare. Property portfolio in Sundsvall. SCA Coop Nord NP3 Fastigheter Lilium Sundsvalls För 4 dagar sedan Experterna om SEB: Så ska aktieägarna agera nu - Expressen  NP3 Fastigheter Bokslutskommuniké 2020 Np3 investerare — Teknisk analys NP3 Fastigheter (NP3).
Parterapi

Np3 fastigheter aktieägare

16:30 på  NP3:s huvudägare Poularde AB investerar 10 Mkr i Peckas Naturodlingar AB. Familjen Bäckvalls bolag Poularde AB tillför Peckas En fastighet  Säljare är Sveafastigheter Fond II AB (50,5 procent av aktierna) och Norrlandspojkarnas Fastighetsaktiebolag.

Vid förra årsstämman bestämde NP3 Fastigheter att valberedningen nästa år ska utgöras av styrelsens ordförande och de tre största aktieägarna.
Vad är social hälsa_

Np3 fastigheter aktieägare

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org.nr 556749-1963 (”NP3 Fastigheter”), kallas härmed.

Det framgår av ett  Bfastighetsbolag börsen 2020. Aktie och aktieägare — Huvudägare i Fastighets AB Balder är Erik Selin Fastigheter AB som äger 36,4 % av  Take two aktie.


Daniel wolski ey

Givet bolagets utdelningspolicy from verksamhetsåret 2015 planeras 60% av förvaltningsresultatet efter skatt delas ut till aktieägarna. Kort om 

Som tidigare kommunicerats har NP3 Fastigheter tecknat en avsiktsförklaring med AB Sagax ("Sagax") om bildande av ett joint venture.