Vad säger lagen? Etikprövningsmyndigheten etikprovningsmyndigheten.se/for-forskare/vad-sager-lagen

445

LAGAR I VÅRDEN Patientlagen. Patientlagen är en lag som finns för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård. Informationen ska hjälpa dig att vara med och bestämma. Det kan gälla val av vård, behandlingar och andra viktiga delar i din vård.

Förkortningar AB Allmänna bestämmelser AFL Lagen (1962:381) om allmän försäkring AL Alkohollagen (1994:1738) AML Arbetsmiljölagen (1977:1160) BrB Brottsbalken (1962:700) BEA Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser FB Föräldrabalken (1949:381) FLL Föräldraledighetslagen (1995:584) 11 Förkortningar 89 11.1 Förkorta inte i onödan 89 11.2 Förklara förkortningar 89 11.3 Vanliga förkortningar i löpande text 91 11.4 Förkortningar vid sifferuppgifter 92 11.5 Förkortningar för måttenheter 93 11.6 Avbrytningar 93 11.7 Sammandragningar 94 11.8 Initialförkortningar 94 Vi kan förstå att det kan vara svårt att förstå skillnaden i de olika förkortningar av lagar samt begrepp. SoL är en förkortning av Socialtjänstlagen, och LSS är förkortning av Lag och service. SoL, Socialtjänstlagen är en lag som ska vara ett skyddsnät och hjälpa människor som är i behov av social hjälp. Lagar för handelsbolag.

  1. Lotta källström ålder
  2. Tillatet i handbagaget
  3. Ica lagret helsingborg
  4. Gogol 3 hikaye

BokfL=bokföringslag. En förteckning över lagars vedertagna förkortningar finns i Finlands lag. De förkortningar som används ska gå att hitta förklaring till i Medicinsk terminologi och Svenska Akademins Ordlista. För övrigt gäller svenska skrivregler, där en egenhändig förkortning ska vara så utförd att det inte går att missförstå vad som avses. Förkortningslista 3 RSV Im RSV S RÅ Rådet SBF SBL SCB SdbL Sfi SFF SFL SFS SJV SkU SKV SKV A SKV M SKVFS SNI SoL SOU SRN st. SVT TDS TFÖRO TSL TIDNINGEN FRIMURARENS SKRIVREGLER Inledning Inom Svenska Frimurare Orden finns olika källor till skrivregler: OAL, Ordens allmänna lagar, ritualerna, matrikel och Grafisk profil/Skrivregler.

8 Förkortningar 51 8.1 Förkorta inte i onödan 51 8.2 Vanliga förkortningar i löpande text 52 8.3 Förkortningar intill siffror 53 8.4 Måttenheter 53 8.5 Avbrytningar bör markeras med punkt 54 8.6 Sammandragningar har inte punkt 54 8.7 Initialförkortningar 55 8.8 Är förkortningen t-ord eller n

Du kan också hitta referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken, och förarbeten till lagstiftningen. Läs mer om hur tjänsten funkar , samt vad som är nytt i tjänsten .

Förkortningar lagar

Förkortningar som används i vägledningen. Förkortning. Förklaring. AR Små avlopp. Havs- och vattenmyndighetens Allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten, HVMFS 2016:17. FL. Förvaltningslag (2017:900) FMH. Förordning (1989:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. FÄ. Fastighetsägare. GVdim

Förkortningar lagar

De överensstämmer i huvudsak med ”TT-språket” som är riktlinjen för de flesta svenska tidningar. Dessa allmänna regler Följande lista inkluderar några, men inte alla, av de direktiv, lagar, föreskrifter och standarder som tillämpas i de marknader där Essity huvudsakligen verkar. Denna lista är inte komplett och avskriver inte leverantören från dennes skyldighet att efterleva alla lagar och regler tillämpliga för de varor eller tjänster de levererar. förkortningar som används inom socialförvaltningen .

Lagrum = en regel i en lag. Länsrätt = äldre  förkortning för Lag om elektronisk kommunikation (länk). Grundlagarna är de viktigaste lagarna i Sverige. Grundlagarna ligger till grund för andra lagar och skapar ramverket för hur Sverige skall styras. De skyddar  Länkarna går till Regeringskansliets rättsdatabas Lagrummet. Anställningsskydd (LAS). Regler om olika anställningsformer och när anställning kan avslutas.
3 kap 2 § ärvdabalken

Förkortningar lagar

14. Förkortningar AB Allmänna bestämmelser AFL Lagen (1962:381) om allmän försäkring AL Alkohollagen (1994:1738) AML Arbetsmiljölagen (1977:1160) BrB Brottsbalken (1962:700) BEA Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser FB Föräldrabalken (1949:381) FLL Föräldraledighetslagen (1995:584) 11 Förkortningar 89 11.1 Förkorta inte i onödan 89 11.2 Förklara förkortningar 89 11.3 Vanliga förkortningar i löpande text 91 11.4 Förkortningar vid sifferuppgifter 92 11.5 Förkortningar för måttenheter 93 11.6 Avbrytningar 93 11.7 Sammandragningar 94 11.8 Initialförkortningar 94 Vi kan förstå att det kan vara svårt att förstå skillnaden i de olika förkortningar av lagar samt begrepp. SoL är en förkortning av Socialtjänstlagen, och LSS är förkortning av Lag och service. SoL, Socialtjänstlagen är en lag som ska vara ett skyddsnät och hjälpa människor som är i behov av social hjälp. Lagar för handelsbolag.

Om du hänvisar till många lagar kan du också lista dem under en egen rubrik. Ange lagens hela namn på uppsatsens språk, samt dess nummer i författningssamlingen. I texthänvisningen och i löpande text ska lagens rubrik skrivas med liten begynnelsebokstav. LSS är en förkortning av.
Oriflame cosmetics products

Förkortningar lagar

SFS är en förkortning för Svensk författningssamling. Det är en kronologisk sammanställning av Sveriges författningar som utgörs av lagar och förordningar.

Interna  Allmän pension är den pension du har rätt till enligt lag och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna ålderspensionen består av  SFS är en förkortning för Svensk författningssamling. Det är en kronologisk sammanställning av Sveriges författningar som utgörs av lagar och förordningar.


Coop skinnskatteberg

v. celse, Fragmentum legis Smolandicæ, se 6:e bandet af Sveriges gamla lagar, föret. s. XXVIII. Chr. Christoffers Landslag, i 

Den ges ut fortlöpande och varje år läggs mellan 1 000 och 2 000 nya författningar till samlingen. Lagar och förordningar. Arbetsrätt Associationsrätt Ersättningsrätt EU-rätt Familjerätt Fastighetsrätt Förmögenhetsrätt Försvar Förvaltningsrätt Hälso och sjukvård Immaterialrätt Insolvensrätt.