gal patartumėte kur rasti klasifikatoriaus kodus pagal EVRK? arba gal žinot koks kodas telelefonų nuomos? Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK):.

2110

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius. Statistinį Europos Bendrijos ekonominės veiklos

Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas 6. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas 7. 2018-05-08 Below you'll find a list of all posts that have been tagged as “EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS” (Lietuviškai) EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS admin Monday January 16th, 2017 PAREIŠKĖJO VYKDOMOS VEIKLOS, KURI DĖL PASKELBTO KARANTINO BUVO ARBA YRA UŽDRAUSTA AR RIBOJAMA, PRISKYRIMO EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUI (EVRK 2 RED.) SĄRAŠAS Eil. Nr. Skyrius, grupė, klasė, poklasis pagal EVRK 2 red. Pavadinimas 1. 45.3 Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius ir aiškinamosios pastabos (EVRK 2 red.) EVRK 2 red.

  1. Mackmyra whiskey gävle
  2. Skicka julkort på mobilen

1. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (sutr. EVRK 2 red.) parengtas pagal Europos Sąjungos Statistikos Tarnybos (EUROSTAT) paruoštą klasifikatorių “Nomenclatures des Activities de Communite Europeene” - NACE rev. 2 (Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius - NACE 2 red. ). 2. Yra veiklos rūšių, kurios kartais apima perdirbimo procesą, tačiau EVRK yra klasifikuojamos kitose sekcijose (t.

How is Ekonomines Veiklos Rusiu Klasifikatorius (Lithuanian: Classification of Economic Activities; Lithuania) abbreviated? EVRK stands for Ekonomines 

Į jas įeina: - medienos ruoša, klasifikuojama A sekcijoje (Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.) Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatorius (PGPK) ir PRODCOM; Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA) Lietuvos profesijų klasifikatorius (LPK) Kombinuotoji nomenklatūra (KN) Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS) Ekonominės Veiklos Rūšių Klasifikatorius. game of thrones season 7 episode 6 online g m guitar chord variations game of thrones season 8 episode 2 online free fundacja pomoc polakom na wschodzie g g sindikatas koncertas g g sindikatas full size paw patrol coloring pages printable g m chord uke fusibles toyota land cruiser kdj 120 game of Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius. Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas. Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo.

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

Teisės aktų paieškos sistema, tekstai su visais pakeitimais: kodeksai, įstatymai, nutarimai, įsakymai, ryšiai.

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

EVRK 2 red.) parengtas pagal Europos Sąjungos Statistikos Tarnybos (EUROSTAT) paruoštą klasifikatorių “Nomenclatures des Activities de Communite Europeene” - NACE rev. 2 (Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius - NACE 2 red. ). 2. Klasifikatorius EVRK2 (Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius) 2021 Greita EVRK paieška. Kodai Įveskite veiklos pavadinimą arba atitinkamą veiklos kodą: EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS (EVRK 2 RED.) Sekcija Skyrius Grupė Klasė Poklasis Pavadinimas A ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ 01 Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla 01.1 Vienmečių augalų auginimas 01.11 Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.) Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatorius (PGPK) ir PRODCOM; Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA) Lietuvos profesijų klasifikatorius (LPK) Kombinuotoji nomenklatūra (KN) Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (sutr. EVRK 2 red.) parengtas pagal Europos Sąjungos Statistikos Tarnybos (EUROSTAT) paruoštą klasifikatorių "Nomenclatures des Activities de Communite Europeene" - NACE rev.

Patvirtinta EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS (EVRK 2 RED.) Patvirtinta EVRK 1.1 RED IR EVRK 2 RED. RYŠIŲ LENTELĖ Statistinį Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių parengė ir tvarko Eurostatas. Klasifikatorius lietuvių kalba ir informacija apie jį skelbiama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinklapyje (klasifikatorius NACE). Nace 2 redakcija galioja nuo 2008 m. sausio 1 d. 1. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (sutr. EVRK 2 red.) parengtas pagal Europos Sąjungos Statistikos Tarnybos (EUROSTAT) paruoštą klasifikatorių “Nomenclatures des Activities de Communite Europeene” - NACE rev.
Fritzdorf germany

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

Correspondence tables. Veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“):. 1. Tarnybos veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Nr. DĮ–226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“):. Centro veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) spalio 31 d.

Naujai įregistruotų ūkio subjektų pagrindinės veiklos rūšies kodas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK) rasite čia..
Få chefsjobb utan erfarenhet

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius


Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio mėn. 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 ,,Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ patvirtina ir nuo 2008 m. sausio 1 d. pradeda taikyti antros redakcijos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių.

6 lapkr. 2009 NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.). 31 spalio 2007 Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius Veiklos pavadinimas, Sekcija, kodas ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla  DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO IR. NENUOLATINIO Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius ( EVRK 2 red.). Litauiska.


Aktiesparekonto alm brand

ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, tiesiogiai susietus su Tarptautiniu standartiniu gamybiniu visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi 4 red. (ISIC 4 red.), patvirtintu Jungtinių Tautų statistikos komisijos. (9) Bendrijoje naudojant ekonominės veiklos rūšių klasifikato-rių …

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS 3. SOCIALINIO VERSLO VYKDYMO PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES GAIRĖS 4. Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės 5. Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas 6. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas 7.