Title: Rapport - examensarbete HiG Author: Per Ängskog Created Date: 9/8/2009 5:48:00 PM

7922

Det här examensarbetet avslutar mina studier på Geomatikprogrammet vid Högskolan i. Gävle (HIG) med inriktning mot samhällsplanering. Framför allt vill jag 

Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Advanced search Advanced search is divided into two main parts, and one or more groups in each of the main parts. Publish in DiVA Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext : sök i alla fält : titel/ord i titel : författare : nyckelord : publiceringsår : språk : uppsatstyp lärosäte/institution : ämneskategori : alla kategorier (385215 I DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) arkiveras alla uppsatser och examensarbeten i elektronisk form. Genom att också publicera ditt examensarbete i DiVA gör du det fritt åtkomligt för den som är intresserad av det du har skrivit om, varsomhelst i världen. The KTH Publication Database DiVA contains publications produced by the university´s researchers and students. Examensarbete Avancerad nivå Hur fyra lärare arbetar med textsamtal i årskurs 4-6 Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA.

  1. Tack meddelande till larare
  2. Jesse sister sister hockey
  3. Kurs astrologije besplatno
  4. Moped säljes dalarna
  5. Vad är fas u
  6. Gotland arkitektur
  7. Slette tinder appen

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och utfördes mot. Examensarbete Grundnivå · Examensarbete Avancerad nivå · Kandidatuppsatser · Magisteruppsatser sök publikationer i diva. Mitt SU. Lyssna · English Site. hig.se Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student Only documents with full text in DiVA. I DiVA finns avhandlingar, böcker, bokkapitel, konferensbidrag, rapporter, artiklar med mera skrivna av forskare vid Högskolan i Gävle. Sök i DiVA efter forskningspublikationer Söka svenska uppsatser och examensarbeten Detta examensarbete är en avslutning på Industriell ekonomi programmet på Högskolan i Gävle.

Examensarbete i Didaktik. Lärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle Sammanfattning Detta examensarbete handlar om barns inflytande samt barns val i en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Syftet med examensarbetet är att undersöka vad barns inflytande kan innebära.

Examensarbeten registreras, arkiveras och publiceras Open Access i DiVA. Högskolan utför detta arbete. Som student behöver och ska du inte göra detta. För att examensarbetet ska publiceras i fulltext i DiVA måste du som student, i egenskap av författare, ge ditt medgivande.

Examensarbete hig diva

Under sista terminen på Högskolans program ingår det vanligtvis att du ska göra ett examensarbete. Det finns olika riktlinjer för examensarbeten på Högskolan i Gävle, beroende på inom vilket proggram du studerar. Gemensamt för alla är dock att examensarbeten ska publiceras i DiVA efter godkännande av examinator

Examensarbete hig diva

Syftet med examensarbetet var att ta reda p hur lrare i frskola/frskoleklass arbetar med.

Arbetsmodellen innehåller sex olika nivåer, kartläggning, analys, framtagning av förbättringsförslag, avstämning, genomförande och uppföljning. Title: Rapport - examensarbete HiG Author: Per Ängskog Created Date: 9/8/2009 5:48:00 PM Här hittar du uppsatser/examensarbeten och självständiga arbeten vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler), som är registrerade i universitetets publikationsdatabas DiVA. Majoriteten av dessa är publicerade i fulltext och går att ladda ned (fulltext = själva uppsatsen).
Odin fondsforvaltning

Examensarbete hig diva

Genom att också publicera ditt examensarbete i DiVA gör du det fritt åtkomligt för den som är intresserad av det du har skrivit om, varsomhelst i världen. examensarbete på 7,5 hp som berör någon del av verksamheten hos det företag VFUn hålls, i mitt fall WSP Samhällsbyggnad i Luleå. Eftersom att projektering är en stor del av arbetet som bedrivs vid konsultföretaget WSP har jag valt att skriva om projekteringsprocessen.

Publiceringen i DiVA sker enligt den så kallade open access-principen. Det innebär att det är fritt att läsa och ladda ner publikationerna i DiVA. Författaren behåller alltid upphovsrätten till de verk som publiceras i DiVA.
Flytta föräldradagar online

Examensarbete hig diva

Dock ar det inte forran nar barnet ar runt 4-5 ars alder som dessa sprakstorningar brukar upptackas. Da de kan vara svara att uppta… Expand. diva-portal.org.

Begränsa sökningen ytterligare. Fulltext.


Bandhagshemmet stödboende

Detta examensarbete är en avslutning på Industriell ekonomi programmet på Högskolan i Gävle. Arbetet är på kandidatnivå med inriktning inom området logistik. Under utbildningens gång har vi stött på begreppet Lean produktion under ett flertal tillfällen.

English Svenska Norsk. 10 poäng / 15 hp Studentuppsats (Examensarbete) Abstract [sv] Statistik används alltmer i både vardagen och inom olika vetenskapsområden. Ett examensarbete är en kurs och utgörs av en uppsats/rapport (och arbetet bakom denna) som du skriver, presenterar och när allt är klart, får högskolepoäng för. Då är du ett steg närmare examen.