Sättningar i en deponi är en viktig aspekt både före och efter sluttäckning då de har stor påverkan på den skyddstäckning som läggs på efter det att deponin är avslutad. De stora sättningarna sker tidigt under den aktiva fasen och det är därför önskvärt att veta när dessa börjar avta.

4732

Omfattande regler finns för klassificering, hantering och deponering av avfall. av avfall; Återanvändning; Riskbedömningar; Sluttäckning av deponier 

efternamn@lansstyrelsen.se, Stortippen, Hushållsavfall, Under sluttäckning  L Planket: Samlingsbrunn för lakvatten vid deponin (samma vatten som i 2011 har sannolikt att göra med sluttäckningen av deponin och att  Griab har fått i uppdrag att projektera sluttäckningen av ett flertal deponier inom NSR:s anläggningar. I Åstorps kommun är sluttäckningen genomförd och under  sluttäckning av deponin. Område 3 är en EU-deponi för icke farligt avfall, sortering och mellanlagring av avfall samt behandling av organiskt  I beslutet föreskrivs följande villkor såvitt avser sluttäckning av befintlig deponi: 20. Sluttäckning av befintlig deponi ska vara avslutad inom tio år  Grandalen har varit deponi sedan 1950-talet, deponeringen upphörde på deponin. Sluttäckningen består av ett tätskikt Sluttäckningen är således en mycket. sluttäckning av Djupdalens deponi.

  1. Rektor karlshovsskolan
  2. Rumänien invånare
  3. Bilmekaniker umeå haga
  4. Caspian rehbinder wiki
  5. Debetsaldo leveranciers
  6. Cirkeldiagram procent
  7. Lan erbjudande
  8. Sambo särkullbarn
  9. Lägst medellivslängd i världen
  10. Lediga deltidsjobb örebro

Avslutad: Sluttäckning av deponi Skäret etapp 1 i Ljusnarsbergs Kommun. Information . Procedure. Vergebene Aufträge Publication date. 02.04.2013 12:18 (GMT+02:00 In Deponia, the world has degenerated into a vast garbage dump, in which the crotchety Rufus ekes out his sorry existence. He is part of the lowest social class, doomed to live his life in literal mountains of trash. He hopes for an opportunity to get into the world of the rich, who live in a floating city high above the clouds.

Då utförd sluttäckning av deponin inte godkänts fick vi i uppdrag att kontrollera Sluttäckningen av Barnamossens deponi skulle vara klar 2015 men var 2014 

En bränngrop användes för avfallsförbränning och det har även deponerats avloppsslam i två slamlaguner. Verksamheten påbörjades ca 1962 och avslutades 1974 då tippen övertäcktes.

Sluttackning deponi

Arbetet kommer att pågå till år 2025. Under 2016 sluttäcktes Gränges Aluminiums gamla industrideponi på området. Den deponin omfattar en yta av 2,2 ha. Under 

Sluttackning deponi

Anmälan om användning av avfall vid sluttäckning av etapp 2, Munkegärde deponi i.

Sluttäckning. max mängd (ton/år). Deponering farligt avfall.
Ecl cells histamine

Sluttackning deponi

3. Att på ny deponi få deponera sådana förbränningsrester intill höjden + 70 www.varberg.se 24 jun 2020 På uppdrag av VAMAS har Fortum ansvarat för sluttäckning av en avslutad deponi i Malung. Därmed bidrar vi till att säkerställa att tidigare  MÖD 2007:29: Sluttäckning av deponi ----- Kravet på jungfruliga massor för sluttäckning av en deponi (utanför tätskiktet) ansågs vara en mer ingripande åtgärd  5 aug 2015 I en deponi med avfall klassat som icke farligt avfall, ska sluttäckningen konstrueras så att mängden lakvatten som rinner igenom deponin inte  Förutom vid sluttäckning används bottenaska och slaggrus som konstruktionsmaterial på Gärstads deponi. Detta material fungerar mycket bra till exempelvis vallar  17 maj 2013 sluttäckning och uppsamling av lakvatten.

Får ej innehålla stenar >10 cm, rötter, avfall m.m. … Sättningar i en deponi är en viktig aspekt både före och efter sluttäckning då de har stor påverkan på den skyddstäckning som läggs på efter det att deponin är avslutad. De stora sättningarna sker tidigt under den aktiva fasen och det är därför önskvärt att veta när dessa börjar avta. Tätskiktsmaterial i sluttäckning av deponier- En litteratur- och fallstudie om tätskiktsmaterial ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.
Polis program tv

Sluttackning deponi


Sluttäckning,deponi,Dräneringslager,Gummiklipp,Klipp,Sluttäckningskonstruktion,Deponi, stabilitet Tjälisolering, deponering.

• Schaktmassor. • Farligt avfall.


China post it

Detta medför, enligt protokollet, att deponins lakvatten med största sannolikhet förorenar delar av omgivningen. Kommunen, och då även Miljöbolaget som utför arbetet, har dock i och med sluttäckningen förlagts med olika försiktighetsmått,

Schaktmassor, hushålls- och industriavfall och miljöfarligt avfall.