Tre psykologiska förklaringsmodeller till alkoholmissbruk Det så kallade system-psykodynamiska perspektivet och traditionen med grupprelationskonferenser bygger på två teoretiska perspektiv: psykoanalys och systemteori.

5756

2006-06-01

Vi erbjuder även företagshälsovård, coaching för medarbetare, ledarskapscoaching Psykodynamisk inriktning (PDT) Att gå i psykodynamisk psykoterapi innebär att du under en avtalad period går i regelbundna samtal hos en studentterapeut för att tala om dina problem, dina relationer, din självkänsla, stress, ångest, nedstämdhet med mera. Utdrag Psykodynamisk psykologi: Mannen som förändrade sättet man såg på människan och oftast ligger till grund i många senare teorier om människans beteende, var den österrikiske läkaren Sigmund Freud (1856-1939) Psykologi: Alkoholmissbruk | Fördjupningsarbete Ett fördjupningsarbete som handlar om alkoholmissbruk och de psykologiska mekanismerna bakom det. Här redogörs för vad alkoholmissbruk är, nom vilka grupper det är utbrett, vad som orsakar missbruk och hur man kan Vad är digital psykologi och behandling online? Begrepp som onlinepsykolog, videobehandling och internetbehandling blir allt vanligare. Nedan reder vi ut vad det innebär att få sin behandling förmedlad i ett digitalt format. Läs artikeln här » Psykodynamisk (PDT) eller interaktionell terapi (ITP) jämfört med kognitiv beteendeterapi (KBT) eller återfallsprevention vid alkoholmissbruk eller alkoholberoende avseende psykiska symtom.

  1. Mönsterdjup på vinterdäck
  2. Giltighet
  3. Hur kan man prata flytande svenska

Posted on 13 March 2011 by Psykodynamiskt En randomiserad kontrollerad studie har genomförts där en manualbaserad psykodynamisk behandling användes för att behandla patienter med borderlinepersonlighetsstörning med ett samtidigt pågående alkoholmissbruk. Den mest framträdande och kända personligheten i psykologins historia är Sigmund Freud.Freuds psykodynamiska teorier har inte varit mer betydelsefulla än andra forskares teorier för psykologin men de har fascinerat likväl författare som vanligt folk i en högre utsträckning. Psykodynamisk psykologi . Om man går till grundidéerna när det gäller psykodynamisk psykologi så utgår man oftast ifrån barndomen. Man föds med en del egenskaper och utvecklingen fortsätter genom olika faser i barndomen upp till puberteten. Man har olika drifter, libidon, det ständiga sökandet efter lust och tillfredsställelse.

Psykodynamisk psykoterapi. Psykodynamisk psykoterapi (PDT) har sitt ursprung i psykoanalysen, en teori och behandlingsmetod med Sigmund Freud som upphovsman. Den har utvecklats och förändrats under det dryga århundrade som gått sedan psykoanalysen började växa fram.

Inom ramen för den terapeutiska relationen och i samspelet med terapeuten kan du bearbeta tidigare upplevelser och utforska nya lösningsmöjligheter. I den psykodynamiska terapin går du i samtal en gång i veckan under två terminer. 2005-12-11 Humanistisk psykologi är ett samlingsnamn på en rad olika skolor som är starkt individinriktade och med stora inbördes skillnader. De mest framträdande personerna inom det humanistiska perspektivet är Abraham Maslow (1980-1970), vars teorier främst handlar om människans behov, Carl Rogers (1902-1987).

Alkoholmissbruk psykodynamisk psykologi

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion 26 augusti. Plats: Göteborg. Kursanordnare : SAPU. Syftet med specialistkursen är att ge deltagarna kunskap om teori underliggande den affektfokuserade psykodynamiska terapin liksom ingående centrala begrepp.

Alkoholmissbruk psykodynamisk psykologi

Här redogörs för vad alkoholmissbruk är, nom vilka grupper det är utbrett, vad som orsakar missbruk och hur man kan behandla ett alkoholmissbruk. Den mest framträdande och kända personligheten i psykologins historia är Sigmund Freud.

Detta har vi gjort genom psykologi, utvecklingspsykologi, humanistisk psykologi och i viss mån psykodynamisk teori. För att en KIBB-behandling ska  Alkoholism (alkoholberoende) är en term med flera och ibland motsatta definitioner. psykodynamisk terapi, lösningsfokuserad terapi, humanistisk psykologi,  Psykoterapimottagningen vid Institutionen för Psykologi, Lunds Universitet Probert är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk  Psykodynamiska perspektivet, kris och socialpsykologi.
Digitalisering i banksektoren

Alkoholmissbruk psykodynamisk psykologi

av D Bazergani — Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Examinator: för den inställning som gravida missbrukare har till missbruksbehandlingen? Ett urval av network therapy (SBNT), tolvstegsbehandling och psykodynamisk terapi. Utöver de. Sociala, psykosociala & psykologiska faktorer funnit en lösning på olika former av alkoholproblem har gjort det KBT och Psykodynamisk terapi har effekt på.

En symptomneuros uppstår då något väldigt traumatiskt hänt oss och vi använt oss av olika försvarsmekanismer för att hålla den psykiska smärtan i schakt. Sådan kan PMS påvirke vores relationer. Vi taler sjældent højt om PMS. Men det er ikke kun forbundet med fysiske gener.
Apoteket pay ex

Alkoholmissbruk psykodynamisk psykologi


Missbruk och beroendebehandling: Alla. Sätta upp mål, lära känna signaler som utlöser missbruk och kriminalitet, ökad självkontroll, stresslindring, reparera 

Psykodynamisk terapi/Psykoanalys. 3 – 4 gånger i veckan, i en trygg och avslappnad miljö.


Ebay cases

av ES Renberg · 2013 — som möjligt för den läkare, sjuksköterska, psykolog eller annan psy- kiatripersonal som lan depression och alkoholmissbruk eller -beroende är av stor betydelse PDT, Psykodynamisk psykoterapi, har enligt en översiktsartikel (Ger- ber et al 

Plats: Göteborg. Kursanordnare : SAPU på uppdrag av Utbildningsenheten för psykologer - Västra Götalandsregionen.